การส่งสินค้าและนโยบายการคืน

การจัดส่งสินค้า

ค่าส่ง

Minimum Weight (kg) Maximum Weight (kg) Shipping Fee
0.00  0.03  ฿ 22.00
0.04 0.06 ฿ 27.00
0.07 0.09 ฿ 32.00
0.10 0.9 ฿ 37.00
1.0 1.9 ฿ 60.00
2.0 2.9 ฿ 80.00
3.0 3.9 ฿ 100.00

 

ทุก 1 กิโลกรัม เพิ่ม 20 บาท

การคืนเงินหรือเปลี่ยนสินค้า

Q : ฉันสามารถเปลี่ยนหรือคืนสินค้าได้ในกรณีใดบ้าง

A: คุณสามารถเปลี่ยนหรือคืนสินค้าที่คุณได้รับได้ โดยสามารถตรวจสอบเงื่อนไขการรับคืนสินค้าได้ตามตารางด้านล่าง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าหากเหตุผลในการขอเปลี่ยนหรือคืนไม่เป็นไปตามที่กำหนดในตารางด้านล่างนี้อย่างครบถ้วน

✓ หมายถึง สินค้าจะต้องอยู๋ในเงื่อนไขการคืนนั้นๆ

เหตุผลในการเปลี่ยน/คืนสินค้า สภาพสินค้า สภาพบรรจุภัณฑ์ สินค้าและอุปกรณ์ในกล่อง/ของแถมที่ต้องส่งคืน ป้ายราคา
ใหม่/ไม่ผ่านการใช้งาน ไม่ชำรุด ไม่มีการเปิด/แกะตัวกล่องสินค้า สินค้าและกล่องสินค้าครบ ของแถมครบ ป้ายแบรนด์สินค้าไม่ถูกตัดหรือดึงออก
1. กล่องบรรจุภัณฑ์ชำรุดเสียหาย  
2. สินค้าผิด/ไม่ถูกต้องตามหน้าเว็บไซต์
3. ตัวสินค้า/อุปกรณ์เสีย      
4. สินค้าแฟชั่นผิดขนาด
5. ได้รับสินค้าไม่ครบ    
6. เปลี่ยนใจ / ไม่ต้องการ*

 

ตัวอย่างเช่น สินค้าที่คุณได้รับเสียหลังจากเปิดใช้แล้ว 3 วัน ดังนั้นคุณสามารถคืนสินค้าได้ในเงื่อนไขข้อที่ 3 ซึ่งสินค้าผ่านการใช้งานแล้ว กล่องสินค้าได้ถูกแกะแล้ว เมื่อคุณต้องการคืน คุณต้องคืนสินค้าพร้อมกล่องสินค้า ของแถม ป้ายสินค้า ทั้งหมดกลับมา

*ขอสงวนสิทธิ์ ไม่รับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าปลอดภาษีทุกชนิด ด้วยเหตุผล เปลี่ยนใจ/ไม่ต้องการ หลังจากได้ลงชื่อรับสินค้า ณ เคาน์เตอร์จ่ายสินค้าที่สนามบินเรียบร้อยแล้ว กรุณาตรวจสอบสินค้าก่อนการลงชื่อรับสินค้าทุกครั้ง

ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้สามารถเปลี่ยน/ไม่สามารถคืนได้

สินค้าทุกหมวดหมู่ 

สินค้าที่เกิน 14 วัน นับจากวันที่ได้รับสินค้า หรือสินค้าที่อยู่ภายใต้การรับประกันจากผู้ผลิต ลูกค้าจะต้องทำการเคลมสินค้ากับผู้ผลิตโดยตรง โดยเงื่อนไขจะเป็นตามที่ผู้ผลิตกำหนด สินค้าที่หมายเลขสินค้าหรือรหัสถูกแกะออก สินค้าที่มีการดัดแปลงสภาพใดๆ ภายในระยะเวลาการรับประกันตามหมวดสินค้า (14 วัน)